Archív kategórii: Úvahy a zamyslenia

Máj 12

Ako hospodáriť s časom ?

Rozumné hospodárenie s  časom   je pre každého človeka nanajvýš dôležité. Preto pocit   dobre  využitého času patrí k najpríjemnejším u väčšiny ľudí. Naopak   premárnený  čas  vyvoláva mrzutosť a pocit zbytočného mrhania ľudského potenciálu, ktorý každý z nás má v tej, či onej miere už od narodenia. Nie je nám teda jedno   a k o  náš čas   plynie , zvlášť ľuďom ambicióznym, ktorí si …

Chcem vedieť viac »

Máj 09

Citáty spojované s časom

Ak je čas najvzácnejšia vec zo všetkých, tak je premrhanie času najväčšie premrhanie, pretože stratený čas nemožno znova nájsť a to, čo voláme dostatkomčasu sa vždy ukáže ako dosť málo. ( Benjamin Franklin) Čas je najvzácnejším zdrojom; a pokiaľ nie je riadený, nie je možné riadiť ani nič iného. (Peter Drucker) Čas: To, čo sa človek vždy snaží zabiť, ale čo nakoniec zabije jeho. (Herbert Spencer) Čas je to, čo najviac chceme, ale …

Chcem vedieť viac »

Máj 09

Čas – drahokam nášho žitia

Človek dostal do vienka čas. Často ho však podceňuje. Nedokáže s ním racionálne a hospodárne narábať. Poznať hodnotu času, to je umenie života. Čas nestojí, nedá sa dobehnúť ani chytiť. Dá sa len premárniť, alebo stáť sa jeho pánom každý vie o tom svoje. Dní, čo máme, je len pár… Spieva sa v piesni. Čas neberie ohľad na nič. …

Chcem vedieť viac »

Máj 08

Čas

Čas je jedna zo základných fyzikálnych veličín, ktorou sa meria vzdialenosť medzi udalosťami na prvej súradnici časopriestoru. Čas sa dá tak isto definovať ako nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti stávajú vo zjavne nevratnom poradí. Ako taký je podstatnou zložkou štruktúry vesmíru. Je veľmi ťažké, až nemožné, si čas nejako predstaviť. Pokusy o pochopenie …

Chcem vedieť viac »

Máj 08

Meranie času

Čas meriame hodinami. Meraním času sa tiež zaoberajú hlavne vedci a technici a v minulosti to bol jeden z hlavných úloh astronómie. Čas má ozaj zásadní význam aj pre bežných ľudský život, ktorý je z povahy veci časovo obmedzený („nemám čas“), pre organizáciu ľudskej spoločnosti (kalendár), vrátane hospodárstva („čas sú peniaze“). Čas bol vždy dôležitou …

Chcem vedieť viac »

Máj 08

Čo znamená čas v živote človeka ?

Predovšetkým povedomie a istotu, že všetkým ľuďom i každému z nás sa míňa čas rovnako . Nikto si nemôže uzurpovať právo urýchliť, či nebodaj spomaliť plynutie času. Pred každým však po celý život stojí otázka ako si s časom poradiť a využiť ho vo svoje vlastné vnútorné obohatenie i na pozitívne ovplyvnenie iných ľudí. Je …

Chcem vedieť viac »