Archív kategórii: Citáty

zaujímavé citáty známych osobností o čase hodinách

Máj 09

Citáty spojované s časom

Ak je čas najvzácnejšia vec zo všetkých, tak je premrhanie času najväčšie premrhanie, pretože stratený čas nemožno znova nájsť a to, čo voláme dostatkomčasu sa vždy ukáže ako dosť málo. ( Benjamin Franklin) Čas je najvzácnejším zdrojom; a pokiaľ nie je riadený, nie je možné riadiť ani nič iného. (Peter Drucker) Čas: To, čo sa človek vždy snaží zabiť, ale čo nakoniec zabije jeho. (Herbert Spencer) Čas je to, čo najviac chceme, ale …

Chcem vedieť viac »

Máj 08

Čas

Čas je jedna zo základných fyzikálnych veličín, ktorou sa meria vzdialenosť medzi udalosťami na prvej súradnici časopriestoru. Čas sa dá tak isto definovať ako nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti stávajú vo zjavne nevratnom poradí. Ako taký je podstatnou zložkou štruktúry vesmíru. Je veľmi ťažké, až nemožné, si čas nejako predstaviť. Pokusy o pochopenie …

Chcem vedieť viac »

Máj 08

Meranie času

Čas meriame hodinami. Meraním času sa tiež zaoberajú hlavne vedci a technici a v minulosti to bol jeden z hlavných úloh astronómie. Čas má ozaj zásadní význam aj pre bežných ľudský život, ktorý je z povahy veci časovo obmedzený („nemám čas“), pre organizáciu ľudskej spoločnosti (kalendár), vrátane hospodárstva („čas sú peniaze“). Čas bol vždy dôležitou …

Chcem vedieť viac »